Årets Bilsäljare

Vinnaren av Årets Bilsäljare är en person som har ett modernt förhållningssätt till försäljning, förstår sin kunds behov och vikten av en lång kundrelation. Denne använder säljstödet för att proaktivt bearbeta befintliga såväl som nya kunder och leads, och jagar inte bara ”flest sålda fordon” utan säkerställer också att nettokalkylen är bra.

Priset har instiftats för att:

 • Visa på betydelsen av god försäljning och ett gott resultat
 • Öka intresset för att arbeta som bilsäljare
 • Fira alla duktiga säljare

Årets Butik

Vinnaren av Årets Butik ska vara en butik i branschen som utmärkt sig genom att ha en bredd och kunskap som uppskattas av kunderna. Här sätter man kundservice och kvalitet i främsta rummet och gör sitt yttersta för att serva kunderna, både privatpersoner och verkstäder. Dessutom har man hög kompetens hos personalen.

Priset har instiftats för att stimulera:

 • Alla de skickliga butiker som finns i branschen
 • Rekryteringen av ny butikspersonal till fordonsbranschen
 • Ett ökat fokus på den höga kompetensen i fordonsbranschen

Årets Däckmontör

Vinnaren av Årets Däckmontör är en person som med bred kunskap och kvalitet,utmärkt sig inom sitt yrkesområde. Det är någon som sätter kundservice och säkerhet i fokus, men som också är en bra arbetskamrat och som kan vara en förebild för sina kollegor i branschen.

Priset har instiftats för att stimulera:

 • Alla de skickliga däckmontörerna som finns i branschen
 • Rekryteringen av nya däckmontörer till branschen
 • Ett ökat fokus på den höga kompetensen inom fordonsbranschen

Årets Fordonstekniker

Vinnaren av Årets Fordonstekniker ska vara en välutbildad och erkänt skicklig tekniker som är väl förtrogen med både äldre och nyare fordonsteknik. Det här är en bra arbetskamrat på verkstaden och en god förebild i branschen.

Priset har instiftats för att:

 • Lyfta alla de kompetenta fordonstekniker som finns i branschen
 • Öka fokus på den höga kompetensen i fordonsbranschen
 • Öka fokus på de pedagogiska fordonsteknikerna som får såväl kollegor som kunder att trivas
 • Stimulera rekryteringen av framtidens fordonstekniker

Årets Hållbarhetsprofil

Vinnaren av Årets Hållbarhetsprofil är en person eller ett företag som i ord och handling visat på en hållbar utveckling som tillgodoser dagens behov, utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillgodose sina behov. Att arbeta hållbart handlar bland annat om att spara på egna resurser och minska den negativa miljöpåverkan.

Priset har instiftats för att stimulera:

 • Ökad hållbarhet i fordonsbranschen
 • För dagens och kommande generationer att fordonsbranschen tar ANSVAR
 • Intresset för ökad hållbarhet

Årets Innovation

Vinnaren av Årets Innovation ska vara ett företag med en innovation som uppmärksammats och tillfört värde åt branschens aktörer eller kunder. Det kan vara en ny produkt eller tjänst såväl som ett nytt system eller annan lösning.

Priset har instiftats för att:

 • Stimulera utvecklingen av nya produkter och tjänster
 • Öka fokus på nya och användbara produkter och tjänster i branschen

Årets Lackerare

Vinnaren av Årets Lackerare ska vara välutbildad, erkänt skicklig och väl förtrogen med både äldre och nyare teknik. Det här är en person med stark färgkänsla och med hög noggrannhet i sitt arbete. Dessutom är den här personen en bra arbetskamrat och en förebild i branschen

Priset har instiftats för att stimulera:

 • Alla de duktiga lackerare som finns i branschen
 • Rekryteringen av nya lackerare
 • Ett ökat fokus på den höga kompetensen i fordonsbranschen

Årets Ledare

Vinnaren av Årets Ledare är en person som är framträdande i branschen genom sitt ledarskap. En person som visat prov på både känsla och stil för att leda en verksamhet och som har en förmåga att stimulera sin personal. Dessutom har denne visat hur man genom ett bra ledarskap kan utveckla en verksamhet, stor eller liten: en förebild för andra i branschen.

Priset har instiftats för att stimulera:

 • Alla de duktiga ledare som finns i branschen
 • Rekryteringen av nya ledare
 • Öka fokus på hur ett bra ledarskap kan utveckla branschen

Årets Marknadsförare

Vinnaren av Årets marknadsförare ska vara ett företag, ett team eller en person i branschen som på ett framgångsrikt sätt skapat mätbar kännedom och spridning av sitt varumärke eller erbjudande till sina kunder. Priset premierar kreativitet och nytänkande tillvägagångssätt oavsett distributionsform.

Priset har instiftats för att:

 • Stimulera alla som arbetar med marknadsföring inom branschen
 • Visa på betydelsen av bra marknadsföring och resultat
 • Öka rekryteringen till utbildning inom området 

Årets Reservdelsperson

Vinnaren i Årets Reservdelsperson ska vara erkänt skicklig inom sitt yrkesområde, en person med väldokumenterade kunskaper om reservdelar och tillbehör. Denne visar initiativförmåga och har lätt för att samarbeta med teamet på en fordonsverkstad, är en bra arbetskamrat och en förebild i branschen.

Priset har instiftats för att stimulera:

 • Alla de duktiga reservdelspersoner som finns i branschen
 • Rekryteringen av nya reservdelspersoner
 • Ett ökat fokus på den höga kompetensen i fordonsbranschen

Årets Servicerådgivare

Vinnaren av Årets Servicerådgivare är någon som arbetar på ett fordonsföretag eller i butik och som utmärkt sig genom att ha kunskap och kompetens som uppskattas av kunderna. Det här är någon med bred kunskap om fordon och som är duktig på att ta hand om kunderna. Dessutom är det en person med hög social kompetens och som är en bra arbetskamrat.

Priset har instiftats för att stimulera:

 • Alla de skickliga servicerådgivare som finns i branschen
 • Rekryteringen av nya servicerådgivare till branschen
 • Öka fokus på den höga kompetensen i fordonsbranschen

Årets Skadeverkstad

Vinnaren av Årets Skadeverkstad ska vara en verkstad som utmärkt sig genom att ha en bredd och kunskap som uppskattas av kunderna. Här arbetar man kontinuerligt med ständiga förbättringar, där en korrekt första kalkyl skapar förutsättningar för en effektiv reparationsprocess med korta ledtider och hög kvalitet. Här har man rätt utrustning och kompetens.

Priset har instiftats för att stimulera:

 • Alla de skickliga skadeverkstäder som finns i branschen
 • Rekryteringen av ny personal till fordonsbranschen
 • Ett ökat fokus på den höga kompetensen i fordonsbranschen

Årets Verkstad

Vinnaren av Årets Verkstad ska vara en verkstad som utmärkt sig genom att ha en bredd och kunskap som uppskattas av kunderna. Här sätter man kvalitet på arbetet i främsta rummet och är duktiga på att ta hand om kunderna. Dessutom är det en verkstad som är välutrustad, med hög kompetens hos personalen och som använder utrustning av hög klass.

Priset har instiftats för att stimulera:

 • Alla de skickliga verkstäder som finns i branschen
 • Rekryteringen av elever till fordonsutbildning
 • Rekryteringen av ny personal till fordonsverkstäder
 • Ett ökat fokus på den höga kompetensen i fordonsbranschen