Årets Skadeverkstad


Bilkompani Kalmar


För att lyckas att ge kunderna en positiv upplevelse ända från början har den här verkstaden engagerat och motiverat sina anställda. Detta genom rätt utbildningar, rutiner och processer. Så skapas en god atmosfär på verkstaden och här möter man hjälpsam och motiverad personal som arbetar effektivt för att korta ledtider och höja kvaliteten.

Årets Fordonstekniker


Jörgen Svensson, Promeister Verkstad


Med nyfikenhet och intresse parat med logiskt resonemang och helhetstänkande kan den här personen lösa de klurigaste problemen i moderna bilar. Därutöver använder denne sin pedagogiska förmåga som lärare och brinner för sina APL-elever. Här finns någon som är en utmärkt förebild för sina elever och lärare.

Årets Servicerådgivare


Caroline Jädersten, Turebergs Bilcenter


Att arbeta som servicerådgivare och vara länken mellan kund och tekniker är en av branschens viktigaste roller. Man måste alltid vara på topp för kunder och medarbetare och jobba för en ökad kundnöjdhet åt hela företaget. Årets vinnare är ett levande bevis för just allt detta.

Årets Marknadsförare


Nordic Truckcenter, Markaryd


I en lika stenhård som konservativ bransch har Årets Marknadsförare på kort tid gått från att vara en spelare i marginalen till att vara en entusiastisk utmanare att ta på allvar. För att nå tid har man bland annat arbetat med Kotlers klassiska marknadsbegrepp och varvat tävlingar med hög närvaro i sociala medier.

Årets Lackerare


Jesper Persson, Bildepån Varberg


Han beskrivs som engagerad, drivande, stödjande, entusiastisk, positiv, hjälpsam och kvalitetsmedveten. Dessutom har han förmågan att få med sina arbetskamrater på vägen till en lackverkstad som ligger i det absoluta toppskiktet. Han är också själv en mycket skicklig lackerare som alltid levererar toppkvalitet.

Årets Butik


Hästbackas Bildelar i Avesta


Med fokus på kundrelationer och servicenivå har en engagerad personal fått kundernas omdöme att skjuta i höjden. Snabba leveranser, exceptionell service och ett bra utbud visar att det går alldeles utmärkt att konkurrera med försäljning online om man har ett bra koncept. Här visar man att det fortfarande går att sälja över disk.

Årets Innovation


Wheel Trolley Easy Lift


En till synes enkel uppfinning som redan väckt stort intresse på verkstäderna kommer att förbättra arbetsmiljön på många verkstäder och bespara många ryggar besvärliga lyft. Här är en produkt som kommer göra livet lättare för däckmontörerna.

Årets Hållbarhetsprofil


Ulrika Arver, Arver Lastbilar


Här har vi någon som på kort tid låtit bygga två avancerade tvättanläggningar för tunga fordon där driftavtrycket på miljön har minimerats. Inga miljöfarliga ämnen hamnar i kommunens avlopp och solceller på taket producerar elen. Här finns en unik förmåga att skapa ett starkt engagemang och se bortom konventionella lösningar.

Årets Ledare


Johan Aftén, Aftén Bil


Med ett passionerat och synligt ledarskap, präglat av fokus på affärsmodeller och tydliga målsättningar, har den här personen blivit en förebild för många inom branschen. Det är någon som också har ett genuint förtroende för sina medarbetare.

Årets Verkstad


Rejmes Bil


Genom en processtyrd verksamhet med ständiga förbättringar har den här verkstaden uppnått unika resultat. Teknikerna arbetat två per lyft och genom detta har väntetider och ledtider halverats. Teknikern är också ansiktet utåt och sköter allt från bokning till slutförande med nöjda kunder som resultat.

Årets Reservdelsperson


Emma Bengtsson, HBA Fordonsteknik


Det här är en person som är en högt respekterad nyckelspelare på företaget som får saker gjorda och alltid återkopplar. Det är någon som alltid uppvisar ett stort kamratskap och är en förebild på allra bästa sätt. Med en mild men bestämd framtoning är denne en oumbärlig klippa som besitter en djupt rotad kompetens om både kunder och produkter.

Årets Bilsäljare


Erik Widelund, Torvalla Bil


Här är en person som inte bara säljer bilar i bilhallen och presterar på topp, utan som också går utanför den vanliga yrkesrollen och arbetar proaktivt i den digitala världen för att stärka sitt försäljningsarbete. Detta utvecklar själva yrket i sig.

Årets Däckmontör


Thomas Hagström, Euromaster i Häggvik


Han åker landet runt på kundernas begäran, dag som natt, och monterar däck till allt från personbilar till entreprenadmaskiner. Med 30 års erfarenhet har han det som krävs för att kunna utföra ett gediget och fackmannamässigt arbete och han är ett föredöme inte bara för sin egen arbetsplats, utan för branschen som helhet.