Årets Bilsäljare

Vinnaren av Årets Bilsäljare är en person som har ett modernt förhållningssätt till försäljning. Hen förstår sin kunds behov och vikten av en lång kundrelation för företagets långsiktiga överlevnad. Hen använder säljstödet för att proaktivt bearbeta och skapa kontakt med befintliga kunder och leads för att hitta kommande affärer och utveckla kundrelationen. Hen jagar inte bara ”flest sålda fordon” utan säkerställer också att nettokalkylen är bra.

Priset har instiftats för att:

 • Visa på betydelsen av god försäljning och ett gott resultat
 • Öka intresset för att arbeta som bilsäljare
 • Fira alla duktiga säljare

Jury
Ylva Noring, FordonsData, Key Account Manager
Ing-Cathrin Nilsson, Motorbranschen, Chefredaktör
Tomas Ulander, Toyotahandlarna, CEO
Jan Zetterström, Säljarnas Riksförbund, Förbundsordförande
Juryordförande: Daniel Östlund, MotorMagasinet, Journalist

Vinnare: Erik Widelund, Torvalla Bil

Erik Widelund, Torvalla Bil


Här är en person som inte bara säljer bilar i bilhallen och presterar på topp, utan som också går utanför den vanliga yrkesrollen och arbetar proaktivt i den digitala världen för att stärka sitt försäljningsarbete. Detta utvecklar själva yrket i sig.

Årets Butik

Vinnaren av Årets Butik ska vara en butik i branschen som utmärkt sig genom att ha en bredd och kunskap som uppskattas av kunderna. En butik som sätter kundservice och kvalitet i främsta rummet och som gör sitt yttersta för att serva kunderna, både privatpersoner och verkstäder. Dessutom en butik med hög kompetens hos personalen.

Priset har instiftats för att stimulera:

 • Alla de skickliga Butiker som finns i branschen
 • Rekryteringen av ny butikspersonal till fordonsbranschen
 • Ett ökat fokus på den höga kompetensen i fordonsbranschen

Jury
Fredrik Rosendahl, Hansen Group, Affärsområdeschef Autoracing
Helge Stikbakke, Relekta, Säljare

Jonny Lindroos, Notifind, Försäljning & Marknad
Juryordförande: Anders Lassis, Nordiske Medier, Sales controller

Vinnare: Hästbackas Bildelar i Avesta

Hästbackas Bildelar i Avesta


Med fokus på kundrelationer och servicenivå har en engagerad personal fått kundernas omdöme att skjuta i höjden. Snabba leveranser, exceptionell service och ett bra utbud visar att det går alldeles utmärkt att konkurrera med försäljning online om man har ett bra koncept. Här visar man att det fortfarande går att sälja över disk.

Årets Däckmontör

Vinnaren av Årets däckmontör är en person som, med bred kunskap och kvalitet, utmärkt sig inom yrkesområdet. Det är en som sätter kundservice och säkerhet i fokus, men som även är en bra arbetskamrat och som kan vara en förebild i branschen.

Priset har instiftats för att stimulera:

 • Alla de skickliga Däckmontörerna som finns i branschen
 • Rekryteringen av nya Däckmontörer till branschen
 • Ett ökat fokus på den höga kompetensen inom fordonsbranschen

Jury
Joakim Palin, Hankook Tire, Produktchef
Patrik Örtengren, Continova, vVD
Steven Ekvall, Secub, VD
Richard Lundqvist, OCL Brorssons, VD/Managing Director

Juryordförande: Jimmy Karlsson, MotorMagasinet, Key Account Manager

Vinnare: Thomas Hagström

Thomas Hagström


Han åker landet runt på kundernas begäran, dag som natt, och monterar däck till allt från personbilar till entreprenadmaskiner. Med 30 års erfarenhet har han det som krävs för att kunna utföra ett gediget och fackmannamässigt arbete och han är ett föredöme inte bara för sin egen arbetsplats, utan för branschen som helhet.

Årets Fordonstekniker

Årets fordonstekniker är en person som är välutbildad och erkänt skicklig tekniker, väl förtrogen med både äldre och nyare teknik. Det är en person som är en bra arbetskamrat och som kan vara en förebild i branschen.

Priset har instiftats för att:

 • Lyfta alla de kompetenta fordonstekniker som finns i branschen
 • Öka fokus på den höga kompetensen i fordonsbranschen
 • Öka fokus på de pedagogiska fordonsteknikerna som får såväl kollegor som kunder att trivas
 • Stimulera rekryteringen av framtidens fordonstekniker

Till Årets fordonstekniker kan en person utses som:

 • Arbetar inom fordonsverkstad med såväl äldre och nyare teknik.
 • Söker aktivt efter ny information och går utbildningar för att ha den kunskap som behövs.
 • Är uppskattad av kollegorna och har en positiv påverkan i sin omgivning.
 • Intresserar sig för bilarna och deras ägare för att ge kunden den bästa servicen
 • Har engagemang inom branschen och jobbar aktivt med att utveckla framtidens fordonstekniker

Jury
Lars Dahlin, Bosch Car Service, Kedjechef
Joachim Due-Boje, MRF, Servicemarknadsansvarig
Håkan Schou, VeHo Bil, Servicemarknadschef

Juryordförande: Bo Ericsson, SFVF, VD

Vinnare: Jörgen Svensson, Promeister Verkstad

Jörgen Svensson, Promeister Verkstad


Med nyfikenhet och intresse parat med logiskt resonemang och helhetstänkande kan den här personen lösa de klurigaste problemen i moderna bilar. Därutöver använder denne sin pedagogiska förmåga som lärare och brinner för sina APL-elever. Här finns någon som är en utmärkt förebild för sina elever och lärare.

Årets Hållbarhetsprofil

Vinnaren av Årets Hållbarhetsprofil ska vara en person eller ett företag som i ord och handling visat på en hållbar utveckling.  Med hållbar utveckling menas en utveckling som tillgodoser dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillgodose sina behov. Att arbeta hållbart handlar bland annat om att spara på egna resurser och minska den negativa miljöpåverkan. 

Priset har instiftats för att stimulera:

 • Ökad hållbarhet i fordonsbranschen
 • För dagens och kommande generationer att fordonsbranschen tar ANSVAR
 • Intresset för ökad hållbarhet

Jury
Mikael Hellberg, Yallotrade, Sverigechef
Markus Möller, Calluna, Avdelningschef Miljöövervakning
Lennart Eriksson, MacSerien, VD

Karin Adelsköld, Motorjournalist
Juryordförande: Jens Trulsson, MotorMagasinet, Journalist

Vinnare: Ulrika Arver, Arver Lastbilar

Ulrika Arver, Arver Lastbilar


Här har vi någon som på kort tid låtit bygga två avancerade tvättanläggningar för tunga fordon där driftavtrycket på miljön har minimerats. Inga miljöfarliga ämnen hamnar i kommunens avlopp och solceller på taket producerar elen. Här finns en unik förmåga att skapa ett starkt engagemang och se bortom konventionella lösningar.

Årets Innovation

Vinnaren av Årets Innovation ska vara ett företag med en innovation som uppmärksammats och tillfört värde åt branschens aktörer eller kunder. Det kan vara en ny produkt eller tjänst såväl som ett nytt system eller annan lösning.

Priset har instiftats för att:

 • Stimulera utvecklingen av nya produkter och tjänster
 • Öka fokus på nya och användbara produkter och tjänster i branschen

Jury
Martin Rapp, NOCO, Försäljningschef
Ing-Cathrin Nilsson, Motorbranschen, Chefredaktör
Jonas Nordenmark, Bilvision, Försäljningschef
Magnus Annersten, Upplands Motor, Affärsutvecklingsansvarig
Juryordförande: Daniel Östlund, MotorMagasinet, Journalist

Vinnare: Wheel Trolley Easy Lift

Wheel Trolley Easy Lift


En till synes enkel uppfinning som redan väckt stort intresse på verkstäderna kommer att förbättra arbetsmiljön på många verkstäder och bespara många ryggar besvärliga lyft. Här är en produkt som kommer göra livet lättare för däckmontörerna.

Årets Lackerare

Vinnaren av Årets Lackerare ska vara välutbildad, erkänt skicklig och väl förtrogen med både äldre och nyare teknik. En person med stark färgkänsla och med hög noggrannhet i sitt arbete. Samt som är en bra arbetskamrat och kan vara en förebild i branschen.

Priset har instiftats för att stimulera:

 • Alla de duktiga Lackerare som finns i branschen
 • Rekryteringen av nya Lackerare
 • Ett ökat fokus på den höga kompetensen i fordonsbranschen

Jury
Rune Sørensen, Bolest i Varberg AB, Sälj- och marknadschef
Malin Wennman, Wennmans Bilplåt, VD
Peter Larsson, Lindesbergs Bilskadecenter, VD
Jan Olvenmo, MRF, Lack & Skadeansvarig
Juryordförande: Olle Holm, MotorMagasinet, Chefredaktör

Vinnare: Jesper Persson, Bildepån Varberg

Jesper Persson, Bildepån Varberg


Han beskrivs som engagerad, drivande, stödjande, entusiastisk, positiv, hjälpsam och kvalitetsmedveten. Dessutom har han förmågan att få med sina arbetskamrater på vägen till en lackverkstad som ligger i det absoluta toppskiktet. Han är också själv en mycket skicklig lackerare som alltid levererar toppkvalitet.

Årets Ledare

Vinnaren av Årets Ledare ska vara en person som är framträdande i branschen genom sitt ledarskap. En person som visat prov på både känsla och stil för att leda en verksamhet och som har en förmåga att stimulera sin personal. Dessutom en person som är väl förtrogen och som visat hur man genom ett bra ledarskap kan utveckla en verksamhet, stor eller liten. En ledare som kan vara en förebild för andra i branschen.

Priset har instiftats för att stimulera:

 • Alla de duktiga Ledare som finns i branschen
 • Rekryteringen av nya Ledare
 • Öka fokus på hur ett bra ledarskap kan utveckla branschen

Jury
Jessica Johansson, Autorekrytering,
Jan Ankarstrand, AimTo, Senior Adviser
Tomas Ulander, Toyotahandlarna, CEO
Bertil Moldén, Moldén konsult, Grundare & VD
Juryordförande: Mikael Köhler, MotorMagasinet, Mediechef

Vinnare: Johan Aftén, Aftén Bil

Johan Aftén, Aftén Bil


Med ett passionerat och synligt ledarskap, präglat av fokus på affärsmodeller och tydliga målsättningar, har den här personen blivit en förebild för många inom branschen. Det är någon som också har ett genuint förtroende för sina medarbetare.

Årets Marknadsförare

Vinnaren av Årets marknadsförare ska vara ett företag, ett team eller en person som på ett framgångsrikt sätt skapat mätbar kännedom och spridning av sitt varumärke eller erbjudande till sina kunder. Priset premierar kreativitet och nytänkande tillvägagångssätt oavsett distributionsform.

Priset har instiftats för att:

 • Stimulera alla som arbetar med marknadsföring inom branschen
 • Visa på betydelsen av bra marknadsföring och resultat
 • Öka rekryteringen till utbildning inom området 

Jury
Jacob Hermansson, Formac, CEO
Göran Björklund, Newsroom, PR & Public Affairs
Frans Johansson, Teknisk expert Bilweb Auktioner samt Skogsentreprenörerna, Redaktör & Bilexpert
Sofie Cernliden, Rejmes Halland, Marknadsansvarig Blinkis trafikklubb
Juryordförande: Mikael Köhler, MotorMagasinet, Mediechef

Vinnare: Nordic Truckcenter, Markaryd

Nordic Truckcenter, Markaryd


I en lika stenhård som konservativ bransch har Årets Marknadsförare på kort tid gått från att vara en spelare i marginalen till att vara en entusiastisk utmanare att ta på allvar. För att nå tid har man bland annat arbetat med Kotlers klassiska marknadsbegrepp och varvat tävlingar med hög närvaro i sociala medier.

Årets Reservdelsperson

Vinnaren i denna kategori, han eller hon, ska vara erkänt skicklig inom sitt yrkesområde. En person med väldokumenterade kunskaper om reservdelar och tillbehör. Samt som visar initiativförmåga och har lätt för att samarbeta med teamet på en fordonsverkstad. En bra arbetskamrat och en förebild i branschen.

Priset har instiftats för att stimulera:

 • Alla de duktiga Reservdelspersoner som finns i branschen
 • Rekryteringen av nya Reservdelspersoner
 • Ett ökat fokus på den höga kompetensen i fordonsbranschen

Jury
Frank Jennekrans, Atoy, Utbildningsansvarig
Mårten Arvidsson, Startax, Country & Sales Director
Joachim Fältström, Schaeffler, Regional Sales Manager
Juryordförande: Jens Trulsson, MotorMagasinet, Journalist

Vinnare: Emma Bengtsson, HBA Fordonsteknik

Emma Bengtsson, HBA Fordonsteknik


Det här är en person som är en högt respekterad nyckelspelare på företaget som får saker gjorda och alltid återkopplar. Det är någon som alltid uppvisar ett stort kamratskap och är en förebild på allra bästa sätt. Med en mild men bestämd framtoning är denne en oumbärlig klippa som besitter en djupt rotad kompetens om både kunder och produkter.

Årets Servicerådgivare

Vinnaren ska vara en Servicerådgivare som arbetar på ett fordonsföretag eller i en butik och som utmärkt sig genom att ha en kunskap och kompetens som uppskattas av kunderna. En Servicerådgivare med bred kunskap om fordon och som är duktig på att ta hand om kunderna. Dessutom en person som har hög social kompetens och som är en bra arbetskamrat.

Priset har instiftats för att stimulera:

 • Alla de skickliga Servicerådgivare som finns i branschen
 • Rekryteringen av nya Servicerådgivare till branschen
 • Öka fokus på den höga kompetensen i fordonsbranschen

Jury
Kent Johansson, JSK Autoservice, VD
Johan Hilmersson, Bilia, Servicemarknadschef
Olle Boréus, ABR Reservdelar, Marknadskoordinator
Juryordförande: Jimmy Karlsson, MotorMagasinet, Key Account Manager

Vinnare: Caroline Jädersten

Caroline Jädersten


Att arbeta som servicerådgivare och vara länken mellan kund och tekniker är en av branschens viktigaste roller. Man måste alltid vara på topp för kunder och medarbetare och jobba för en ökad kundnöjdhet åt hela företaget. Årets vinnare är ett levande bevis för just allt detta.

Årets Skadeverkstad

Vinnaren av Årets Skadeverkstad ska vara en verkstad som utmärkt sig genom att ha en bredd och kunskap som uppskattas av kunderna. En verkstad som kontinuerligt arbetar med ständiga förbättringar och där en korrekt första kalkyl skapar förutsättningar för en effektiv reparationsprocess med korta ledtider och hög kvalitet. Dessutom en verkstad som är välutrustad och med hög kompetens hos personalen.

Priset har instiftats för att stimulera:

 • Alla de skickliga Skadeverkstäder som finns i branschen
 • Rekryteringen av ny personal till fordonsbranschen
 • Ett ökat fokus på den höga kompetensen i fordonsbranschen

Jury
Jenni Nordlund, CAB, Key Account Manager
Malin Wennman, Wennmans bilplåt, VD
Jan Olvenmo, MRF, Lack & Skadeansvarig
Patrik Åkerlöf, Yallotrade, Partneransvarig
Juryordförande: Michael Bergvall, SFVF, Lack, skade samt däckansvarig

Vinnare: Bilkompani Kalmar

Bilkompani Kalmar


För att lyckas att ge kunderna en positiv upplevelse ända från början har den här verkstaden engagerat och motiverat sina anställda. Detta genom rätt utbildningar, rutiner och processer. Så skapas en god atmosfär på verkstaden och här möter man hjälpsam och motiverad personal som arbetar effektivt för att korta ledtider och höja kvaliteten.

Årets Verkstad

Vinnaren av Årets Verkstad ska vara en verkstad som utmärkt sig genom att ha en bredd och kunskap som uppskattas av kunderna. En verkstad som sätter kvalitet på arbetet i främsta rummet och som är duktig på att ta hand om kunderna. Dessutom en verkstad som är välutrustad, med hög kompetens hos personalen och som använder utrustning av hög klass.

Priset har instiftats för att stimulera:

 • Alla de skickliga Verkstäder som finns i branschen
 • Rekryteringen av elever till fordonsutbildning
 • Rekryteringen av ny personal till fordonsverkstäder
 • Ett ökat fokus på den höga kompetensen i fordonsbranschen

Jury
Mikael Lyckberg, NGK, Area Manager Nordic & Baltic States

Joachim Due-Boje, MRF, Servicemarknadsansvarig
Carl-Erik Stjernvall, Motormännens Riksförbund, Teknisk expert
Claes Åström, Helin Bil, VD

Juryordförande: Bo Ericsson, SFVF, VD

Vinnare: Rejmes Bil

Rejmes Bil


Genom en processtyrd verksamhet med ständiga förbättringar har den här verkstaden uppnått unika resultat. Teknikerna arbetat två per lyft och genom detta har väntetider och ledtider halverats. Teknikern är också ansiktet utåt och sköter allt från bokning till slutförande med nöjda kunder som resultat.