Årets Fordonstekniker

Vinnaren av Årets Fordonstekniker ska vara en välutbildad och erkänt skicklig tekniker som är väl förtrogen med både äldre och nyare teknik. En person som är en bra arbetskamrat och kan vara en förebild i branschen.

Priset har instiftats för att stimulera:

 • Alla de duktiga fordonstekniker som finns i branschen
 • Rekryteringen av nya fordonstekniker
 • Öka fokus på den höga kompetensen i fordonsbranschen

Jury: 
Petra Bendelin Promeister, Lars Dahlin Bosch Car Service, Joachim Due-Boje MRF, Bo Ericsson SFVF

Vinnare: Niklas Persson

Niklas Persson

Med nyfikenhet, stort intresse och logiskt tänkande blir man en duktig fordonstekniker. Med sitt pedagogiska sätt delar denna person med sig av sina kunskaper till sin omgivning i kombination med ett gediget intresse för att utveckla verksamheten och branschen.

Finalister

Niklas Persson

Niklas Persson, BéOs Bilservice AB

Niklas Persson lärde känna företaget och arbetet när Niklas gjorde sitt Arbetsplatsförlagda lärande (APL) hos BeÓs Bilservice. Niklas visade ”framfötterna” snabbt och sitt intresse för tekniken och yrket.

Niklas har stort engagemang och intresse både för företaget, yrket och utvecklingen i branschen vilket har lett till att Niklas är en duktig tekniker med hög kunskap.

Niklas Persson

Mohanad Mahmood, Mekonomen

Med ett genuint motorintresse som ledde till att Mohanad tog en 4-årig utbildning som fordonsingenjör på Bagdad MiddleTechnical University. Därutöver har Mohanad arbetat som servicerådgivare på Ford Motors i Bagdad och som fordonstekniker. Mohanad besitter därmed unika höga och relevanta kunskaper och har förståelse för dagens och morgondagens teknik i fordon.

Tack vare Mohanad kommer ProMeisters fordonsprogram att hålla utbildning vägg i vägg och Mohanad kommer att vara med och handleda framtidens fordonstekniker.

Mohanad har dessutom en positiv attityd, brinner för det han gör och har viljan att lära ut på ett pedagogiskt sätt.

Niklas Persson

Josef Landin, Göran Svenssons Bilverkstad

Josef är en ung teknikintresserad man som på kort tid har utbildat sig till Bosch Systemtekniker. Med sitt positiva synsätt är Josef ett föredöme för ungdomar som är intresserade av yrket som fordonstekniker.

Med stor noggrannhet klarar Josef av allehanda uppgifter såsom byta växellåda till att mäta/följa CanBus. Josefs sociala sida gör honom populär både bland kunder och kolleger.

Årets Marknadsförare

Vinnaren av Årets marknadsförare ska vara ett företag, ett team eller en person som på ett framgångsrikt sätt skapat mätbar kännedom och spridning av sitt varumärke eller erbjudande till sina kunder. Priset premierar kreativitet, nytänkande, tillvägagångssätt oavsett distributionsform.

Priset har instiftats för att:

 • Stimulera alla som arbetar med marknadsföring
 • Visa på betydelsen av bra marknadsföring
 • Öka rekryteringen till utbildning inom området Årets Produkt eller Tjänst

Jury:
Jacob Hermansson Formac, Göran Björklund Newsroom, Mikael Köhler Motormagasinet

Vinnare: Rejmes Halland

Rejmes Halland

Årets Marknadsförare är ett etablerat företag med stark lokal ställning. Trots det vill man inte slå sig till ro, utan arbetar för att vårda befintliga kundrelationer parallellt med arbetet att finna nya målgrupper. Inte nog med att de ger framtida bilister och köpare en central roll i marknadsföringen – de agerar även goda samhällsmedborgare.

Finalister

Rejmes Halland

ABS Wheels

Digital marknadsföring, hands-on, som givit både ökad omsättning och förbättrat resultat. ABS Wheels kan tack vare taktisk gerillamarknadsföring i bilmedier på internet visa på en imponerande tillväxt inom e-handel med däck och fälg. För en liten budget, kreativitet och med hårt, taktiskt, arbete har de lyckats driva mycket trafik till deras nätbutik. Något som inneburit stora kommersiella framgångar för företaget. ABS Wheels tänker nytt.

Rejmes Halland

Rejmes Halland

Rejmes i Halland kombinerar marknadsföring av nya och begagnade bilar samt servicemarknad mot familjer med rollen som god samhällsmedborgare. Detta sker med den röd/gröna maskoten Blinki och Blinkis Barnklubb, en klubb med fokus på trafik- och barnsäkerhet. Blinkis Barnklubb och dess olika aktiviteter med inriktning på barn finns inte bara på Rejmes bilanläggningar, utan även ute i samhället med undervisning i trafikkunskap i förskolor. Blinki finns i ett brett spektrum av kanaler – från lek i bilhallen till låtar på Spotify.

Rejmes i Halland tänker nytt.

Rejmes Halland

Berner & Co

Berners är ett starkt lokalt varumärke med personligt anslag i Östersund och Västernorrland. Trots de begränsningar som hårt GA-styrda hemsidor innebär, har Berners tagit sig utrymme för att genom aktiv och professionell storytelling, ”Berners Berättar”, återge ett antal berättelser i text, bild, rörligt om företaget, kunder etc. Berners utnyttjar även Internet och sociala kanaler för att återge sin egen, personliga berättelse om företaget och dess produkter.

Berner ger fin inspiration i hur man genom berättelser kan båda vårda och utveckla sitt varumärke i olika kanaler.

Årets Produkt eller Tjänst

Vinnaren av Årets Produkt eller Tjänst ska vara ett företag med en produkt/tjänst som uppmärksammats och uppskattats av branschen. Något som visat sig vara viktigt för de som arbetar i branschen. Det kan vara antingen en ny produkt till exempel ett nytt verktyg eller en ny tjänst till exempel en användbar app eller ett datorprogram.

Priset har instiftats för att stimulera:

 • Alla de som utvecklar nya produkter och tjänster
 • Öka fokus på nya och användbara produkter och tjänster för branschen

Jury: 
Madeleine Westerling Mekonomen, Christer Liljenberg Sveriges Bildelsgrossisters Förening, Jonas Nordenmark Bilvision, Lars Nordmark Motormagasinet

Vinnare: ProMeister Solutions

ProMeister Solutions

Årets vinnare tar tag i ett för branschen fundamentalt behov. Vinnaren förser branschen med kompetens och moderna förutsättningar som tar branschen vidare. Årets vinnare sätter branschens medarbetare i centrum.

Finalister

ProMeister Solutions

ProMeister Solutions

ProMeister Solutions tar tag i ett stort problem för fordonsbranschen genom att se till att det finns utbildad personal till eftermarknaden.

Med moderna och välutrustade gymnasieskolor i Stockholm, Lund och nu även i Malmö säkrar man att branschen inte kommer att vara utan kompetenta servicetekniker.

ProMeister Solutions

Volvia Försäkringar

Volvia Försäkringar, har genom sin kund-app underlättat både för Volvoförare och plåtverkstäderna när ett reparationsbehov finns. Den skadedrabbade kan fotografera skadan och skicka det direkt till verkstäderna för förbesiktning och därigenom kapa väntetid och besiktningsbesök.

ProMeister Solutions

Service-Cam, Engströms Bil

Service-Cam har genom sin videodokumentation underlättat för kunder att ta ställning till merarbete och extra kostnader i realtid. Direkt kan kunden välja att godkänna, tacka nej eller be teknikern att ringa dem för att få mer information. En bild säger mer än tusen ord, och en film består av många bilder.

Årets Ledare

Vinnaren av Årets Ledare ska vara en person som är framträdande i branschen genom sitt ledarskap. En person som visat prov på både känsla och stil för att leda en verksamhet och som har en förmåga att stimulera sin personal. Dessutom en person som är väl förtrogen med branschen och de villkor som gäller. Och som visat hur man genom ett bra ledarskap kan utveckla en verksamhet, stor eller liten. En ledare som kan vara en förebild för andra i branschen.

Priset har instiftats för att stimulera:

 • Alla de duktiga Ledare som finns i branschen
 • Rekryteringen av nya Ledare
 • Öka fokus på hur ett bra ledarskap kan utveckla branschen

Jury: 
Sofia Greijer Autorekrytering, Jan Ankarstrand AimTo, Tomas Ulander Toyotahandlarna, Lars Lieberg MRF, Mikael Köhler Motormagasinet

Vinnare: John Marnell

John Marnell

Den person som har tagit sig till guldplatsen i kategorin Årets ledare – har utmärkt sig genom att tänka i nya banor. Ett ledarskap präglat av delaktighet och tydliga målsättningar och en insikt i medarbetarnas behov av att känna sig sedda och hörda.

Genom att gå sin egen väg och erbjuda ett modernt och inkluderande ledarskap har vinnaren fått sin personal att åstadkomma det lilla extra vilket har gett en stark utveckling av bolagets resultat.

Finalister

John Marnell

Petra Bendelin, VD ProMeister Solutions

Genom sitt jordnära sätt utövar Petra Bendelin ett modernt ledarskap. Hon är stöttande, delegerande, ger frihet under ansvar och sporrar sina medarbetare att ta egna beslut. Petra Bendelin tänker dessutom nytt och annorlunda. Hon står med sitt banbrytande ledarskap bakom en framgångsrik satsning på rekrytering av fordonstekniker till branschens verkstäder.

John Marnell

John Marnell, VD J Bil

John Marnell har genom sitt driv, sin vilja och förmåga att entusiasmera och se sina medarbetare skapat en stämning och laganda på J Bil, där personalen känner sig delaktiga och trygga och därigenom presterar bättre på jobbet. Genom att arbeta med och lyfta fram kärnvärdena kärlek, energi och dynamik har John dessutom mejslat fram ett företag som på flera sätt är unikt i branschen. John Marnells ledarskap är både modernt och humanistiskt vilket har utvecklat och stärkt företagets omsättning och resultat under hans tid.

John Marnell

Lennart Ljungström, Platschef Din Bil Volkswagen Bromma

Lennart Ljungström är en omtyckt ledare som lyckats nå hög lönsamhet på både serviceanläggningen och säljavdelningen och därtill har medarbetare som trivs på sitt jobb. Lennart ser personen bakom yrkesrollen, han får sina medarbetare att växa, han är empatisk och närvarande. Han ser potentialen hos varje enskild medarbetare och utmanar dem också att utvecklas, Lennart stöttar när det går tungt och är med och firar när det går bra.

Årets Skadeverkstad

Vinnaren av Årets Skadeverkstad ska vara en verkstad som utmärkt sig genom att ha en bredd och kunskap som uppskattas av kunderna. En verkstad som sätter kvalitet på arbetet i främsta rummet och som är duktig på att ta hand om kunderna. Dessutom en verkstad som är välutrustad, med hög kompetens hos personalen och som använder utrustning av hög klass.

Priset har instiftats för att stimulera:

 • Alla de skickliga Skadeverkstäder som finns i branschen
 • Rekryteringen av elever till fordonsutbildning
 • Rekryteringen av ny personal till fordonsbranschen
 • Öka fokus på den höga kompetensen i fordonsbranschen

Jury: 
Annika Berglund IF Skadeförsäkring, Arve Brataas WerkstaMalin Wennman Wennmans bilplåt, Jan Olvenmo MRF, Jimmy Karlsson Motormagasinet

Vinnare: Atteviks, Nässjö

Atteviks, Nässjö

Ett företags möjlighet att prestera i framkant handlar om att vara lyhörd och ständigt jobba med förbättringar. Att utvecklas och leverera hög kvalitet i alla led är ett måste.

Investering i personal och miljö präglar detta företag. Investeringar som ger resultat i både arbetsmiljö, lönsamhet och kundnöjdhet.

Vinnaren av ”Årets Skadeverkstad” har de senaste åren verkligen utvecklats i denna anda. De har ett genuint intresse att driva förändring och jobbar aktivt med processutveckling, kortare ledtider och effektivt skadeflöde.

Finalister

Atteviks, Nässjö

Upplands Motor, Uppsala

Upplands Motor är företaget där förändring och utveckling står i fokus. Genom att investera i verksamheten, samarbete och kundnöjdhet bygger företaget för framtiden.

Atteviks, Nässjö

Atteviks, Nässjö

Hög kompetens, starkt kvalitetsmedvetande och stor insikt om vikten av nöjda kunder. Atteviks i Nässjö jobbar både med intern och extern kvalitet på ett mycket kontrollerat, professionellt och systematiskt sätt och det har gett verklig framgång.

Atteviks, Nässjö

Bilia, Skövde

Genom sin satsning på att utveckla professionella skadetekniker och med ett systematiskt arbetssätt visar Bilia i Skövde framfötterna. De tog hem Världsmästartiteln i Volvo Cars för skadetekniker 2018. Alltid kvalitet i alla led!

Årets Servicerådgivare

Vinnaren ska vara en Servicerådgivare som arbetar på ett fordonsföretag eller i en butik och som utmärkt sig genom att ha en bredd och kunskap som uppskattas av kunderna. En Servicerådgivare med bred kunskap om fordon och som är duktig på att ta hand om kunderna. Dessutom en person som har hög social kompetens och som är en bra arbetskamra

Priset har instiftats för att stimulera:

 • Alla de skickliga Servicerådgivare som finns i branschen
 • Rekryteringen av nya Servicerådgivare till branschen
 • Öka fokus på den höga kompetensen i fordonsbranschen

Jury: 
Jenny Scherdin J Bil, Johan Hilmersson Bilia, Bo Ericsson SFVF

Vinnare: Peter Lidin

Peter Lidin

När en servicerådgivare gör mer än vad företaget eller kunderna kan förvänta sig är man ovärderlig som medarbetare. Att överträffa både kundens och företagets förväntningar gång på gång är ett konststycke i sig. En mer värdig vinnare i kategorin Årets Servicerådgivare kunde vi inte hitta.

Finalister

Peter Lidin

Malin Peterson, Bengt Holmström Bil

I kundmottagningen servar vi kunder och på verkstan reparerar och servar vi bilar. Malin Peterson har sin bakgrund i hotell & restaurangbranschen, hur ska någon kunna överträffa de servicekunskaperna? Det låg till grund för juryns intresse. Det är kanske därför Malin även har blivit utsedd till Sveriges bästa Nissan kundmottagare. Därutöver har Malin bidragit till att Bengt Holmström Bil blev utsedd till Sveriges bästa Nissan serviceverkstad.

Peter Lidin

Ivan Sofijanovic, J Bil

Att tänka bortom det omöjliga är en väldigt bra egenskap. Ivan Sofijanovic tänker inte bara ett steg utan tre-fyra steg längre i varje process. Ivan är stresstålig och klara av att hålla många bollar i luften samtidig. Att motiverar sina mekaniker på ett givande sätt är väldigt bra egenskaper för en servicerådgivare. Kan man som Ivan, göra det med stort engagemang och effektivitet är man en förebild för hur en riktigt bra servicerådgivare kan vara.

Peter Lidin

Peter Lidin, Berners person-och transportbilar

Att serva kunder med ett ständigt leende på läpparna och sprida glädje till medarbetare och kunder är fina egenskaper för en servicerådgivare. Att som Peter Lidin göra lite mer är ännu bättre, ”Välkommen till Berners” eller att skaka hand med kunden lyfter hela företaget och Peter som servicerådgivare. En försäljare säljer första bilen, verkstan med servicerådgivare säljer bil två och tre.

Årets Verkstad

Vinnaren av Årets Verkstad ska vara en verkstad som utmärkt sig genom att ha en bredd och kunskap som uppskattas av kunderna. En verkstad som sätter kvalitet på arbetet i främsta rummet och som är duktig på att ta hand om kunderna. Dessutom en verkstad som är välutrustad, med hög kompetens hos personalen och som använder utrustning av hög klass.

Priset har instiftats för att stimulera:

 • Alla de skickliga Verkstäder som finns i branschen
 • Rekryteringen av elever till fordonsutbildning
 • Rekryteringen av ny personal till fordonsverkstäder
 • Öka fokus på den höga kompetensen i fordonsbranschen

Jury: 
Johan Christersson MECA, Joachim Due-Boje MRF, Bo Ericsson SFVF, Mikael Lyckberg NGK

Vinnare: Speedy Bilservice Örebro

Speedy Bilservice Örebro

Årets verkstad är en verkstad som på sitt geniala sätt skapat en hög lojalitet hos både kunder och personal. Genom att vara banbrytande och engagera sig på ett nytt sätt i sin personal har de skapat en ny trend.

Finalister

Speedy Bilservice Örebro

MECA i Borås, Getängs Bilservice

Paret Eva & Themis har med sitt engagemang och ständiga kompensutveckling visat att utvecklingen inte får stanna om man ska ligga på topp. Med en ständig utveckling ligger kundnöjdheten på 5 poäng av 5 möjliga i CSI mätningar.

Getängs Bilservice har tack vare sitt gedigna kunnande och sin höga kundnöjdhet visat att de är rustade för att möta framtiden och dess utmaningar.

Speedy Bilservice Örebro

Toveksbil i lund

Verkstan gör alltid det lilla extra för att göra besöket mer trevligt och familjärt. Det leder till att kunden känner att det är prisvärt att åka den lilla extra biten till dem istället för närmaste verkstad.

Speedy Bilservice Örebro

Speedy Bilservice Örebro

Verkstan har efter ett chefsbyte för tre år sedan ökat sin omsättning med 54%. Branschens stora problem är att finna rätt personal som är förutsättningen för att förbättra ett resultat.

Speedy Bilservice i Örebro valde att anställa tre mekaniker från Syrien, vilket är modigt med tanke på språkproblem och integrering i det svenska samhället. För att acklimatisera mekanikerna till det svenska arbetslivet och språket, har verkstan på eget initiativ anlitat en svensklärare som kör svenska 2 timmar i verkstaden varje fredag.

Årets Hållbarhetsprofil

Vinnaren av Årets Hållbarhetsprofil ska vara en person eller ett företag som i ord och handling visat på en hållbar utveckling.  Med hållbar utveckling menas en utveckling som tillgodoser dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillgodose sina behov. Att arbeta hållbart handlar bland annat om att spara på egna resurser och minska den negativa miljöpåverkan. 

Priset har instiftats för att stimulera:

 • Till ökad hållbarhet i fordonsbranschen
 • Att visa för dagens och kommande generationer
 • att fordonsbranschen tar ANSVAR
 • Att stimulera intresset för ökad hållbarhet

Jury: 
Malin Möller KGK, Ulf Stefansson SFVF, Lennart Eriksson MacSerien, Tommy Daniels Arvergruppen, Olle Holm Motormagasinet

Vinnare: Stefan Rasteby

Stefan Rasteby

En målmedveten miljösatsning på både tids- och kapitalkrävande investeringar har visat att det går att skapa både en bättre arbetsmiljö och samtidigt bidra till att skona den yttre miljön. Satsningar som är ett föredöme för andra företag som vill föra upp Hållbarhet till en ny nivå och som visar att branschföretag kan ligga i framkant.

Finalister

Stefan Rasteby

Stefan Rasteby, Berners

Stefan Rasteby, vd på bilåterförsäljar-koncernen Berners har gjort både tids- och kapitalkrävande investeringar i sina bilanläggningar för att minimera vattenförbrukningen samt utsläppen av avloppsvatten, genom bland annat slutna system. Berners har genom sina målmedvetna satsningar visat att de verkligen bryr sig om miljön.

Stefan Rasteby

Bengt Ericsson, Verkstadsinfo

Bengt Ericsson på Verkstadsinfo brinner för att verkstäder ska kunna driva sin verksamhet på ett lönsamt och miljövänligt sätt. Bengt har en bakgrund som arbete inom Mekonomen Group där han framgångsrikt drivit igenom processer för hur verkstäderna ska kunna få en hållbar framtid. Han är ett bra stöd för de som vill driva sin verksamhet på ett hållbart sätt.

Stefan Rasteby

Jonas Carlsson, Häggenäs Automobile i Hörby

Jonas Carlsson, vd på Häggenäs Automobile i Hörby, har visat stor framsynthet och miljöengagemang genom att göra sin anläggning helt självförsörjande på el genom en investering i solceller. Ett av få företag i bilbranschen som satsat på en helt CO2-fri elproduktion. En satsning som borde få fler efterföljare.

Årets Bilsäljare

Vinnaren av Årets Bilsäljare ska vara en person som uppvisar ett exeptionellt resultat, inte bara i antal förmedlade fordon, utan också i sitt uppträdande och sin roll som rådgivare vid köp av fordon. Det ska också vara en person som är en bra representant för sitt företag.

Priset har instiftats för att stimulera:

 • Alla säljare i fordonsbranschen
 • Att visa hur en kompetent säljare kan arbeta
 • Att stimulera intresset för arbeta som bilsäljare

Jury: 
Lars Lieberg MRF, Tomas Ulander Toyotahandlarna, Niklas Ericsson Daimler, Klas Skarin Motormagasinet

Vinnare: Marcus Korner

Marcus Korner

Med minsta möjliga marginal tog årets bilsäljare hem segern. En toppsäljare som vet hur man bygger förtroende och vänder den mest problemfyllda affär till något positivt. Årets vinnare verkar i skuggan av landets många bilåterförsäljare men har visat att man kan komma långt med en rejäl dos småländskt jävlar anamma.

Finalister

Marcus Korner

Jonas Pihlström, Bilstjärnan Falun

Jonas Pihlströms höga försäljningsvolym har varit avgörande för Bilstjärnans framgång. Antalet bilförsäljningar har fördubblats på tre år med hjälp av Jonas pålitlighet, höga närvaro och fina återkoppling efter leverans. Faktorer som gör att även stockholmare väljer Bilstjärnan i Falun för att hämta sin nya bil. 

Marcus Korner

Marcus Korner, Kamux Växjö

Marcus, som säljer begagnade bilar på Kamux i Växjö, lyckades på mindre än ett halvår sätta nytt koncernrekord i antalet sålda bilar. Som bilförsäljare besitter Marcus en unik förmåga att skapa förtroende. Med sin entusiasm och Småländskt jävlar anamma lyckas han vända de mest problemfyllda bilaffärer till något positivt. Egenskaper som har gett eko i hela Kamuxkoncernen med 60 anläggningar i Sverige, Finland och Tyskland. 

Marcus Korner

Johannes Baranto, Volkswagen Sisjön Din Bil

Johannes är en ödmjuk och engagerad säljare som är omtyckt av både kunder och kollegor. Johannes lyhördhet och djupa kunskap om produkterna har gjort honom till en högvolymsäljare inom Volkswagen under flera år. Han visar gång på gång hur man tar hand om kunden till hundra procent - en förebild för hela bilbranschen. 

Årets Butik

Vinnaren av Årets Butik ska vara en butik i branschen som utmärkt sig genom att ha en bredd och kunskap som uppskattas av kunderna. En butik som sätter kundservice och kvalitet i främsta rummet och som gör sitt yttersta för att serva kunderna, både privatpersoner och verkstäder. Dessutom en butik med hög kompetens hos personalen.

Priset har instiftats för att stimulera:

 • Alla de skickliga Butiker som finns i branschen
 • Rekryteringen av elever till fordonsutbildning
 • Rekryteringen av ny butikspersonal till fordonsbranschen
 • Öka fokus på den höga kompetensen i fordonsbranschen

Jury: 
Joakim Eriksson Bilia, Frank Jennekrans Atoy, Johan Hilmersson Bilia, Pierre Kjellin Motormagasinet

Vinnare: MECA Skellefteå

MECA Skellefteå

En butik som haft några tuffa år men där man gjort en stenhård satsning på att bygga ett sammansvetsat team för att skapa en attraktiv butik som lockar både nya och trogna kunder. Denna butikschef har konsekvent lyft fram och hyllat sin personal och butiken har idag vänt förlust till stabil vinst.

Finalister

MECA Skellefteå

Hästbackas Bildelar, Avesta

Fabian Hästbacka har byggt upp en lönsam verksamhet, för att sedan sälja sitt livsverk och växla in på delvis nytt spår.

2007 sålde Fabian sin Bildemontering för att satsa fullt ut på försäljning av nya delar i en ny butik. Efter tio år har han ökat omsättningen i butiken från 2 till idag 14 miljoner kr.

Genom tydlig arbetsfördelning och stort inslag av delegering till personalen, aktivt och långsiktigt relationsbyggande mot kunderna och aktiv kommunikation och marknadsföring i såväl sociala medier som lokal direktreklam har Fabian Hästbacka visat att han är en idéspruta av rang och en värdig finalist till utmärkelsen Årets Butik.

MECA Skellefteå

Autoexperten i Sätra, Stockholm

Autoexperten i Sätra i södra Stockholm är en butik med ett stort utbud av delar och en personal som är både serviceinriktad och har mycket lång erfarenhet - vissa har jobbat i bildelsbutik i flera decennier.

Personalens höga grad av serviceinriktning visar sig bland annat i viljan att se lösningar istället för problem, något som till exempel innebär att man inte enbart tar delar från det egna sortimentet utan köper delar från vilken annan aktör som helst för att kunna lösa kundens problem.

Autoexperten i Sätra är tack vare sin personal är en värdig finalist till utmärkelsen Årets Butik.

MECA Skellefteå

MECA, Skellefteå

2014 övervägde MECAS ledning att lägga ned butiken i Skellefteå på grund av bristande lönsamhet. Idag har man ökat omsättningen kraftigt och nått lönsamhet. Butikschefen Patrik Holmström, som tog över butiken 2014, har sedan dess gjort flera nyanställningar och raggat nya kunder till butiken. Men framför allt har Patrik varit noga med att lyfta fram sina tre medarbetare. Utan dem hade den positiva utvecklingen för MECA i Skellefteå inte varit möjlig, påpekar Patrik.

Ett gott renommé bland kunderna, hängiven och driven personal och ett gott chefsskap gör MECA i Skellefteå till en värdig finalist till utmärkelsen Årets Butik.

Årets Reservdelsperson

Vinnaren i denna kategori, han eller hon, ska vara en erkänt skicklig inom sitt yrkesområde. En person med väldokumenterade kunskaper om reservdelar och tillbehör. Samt som visar initiativförmåga och har lätt för att samarbeta med teamet på en fordonsverkstad. En bra arbetskamrat och en förebild i branschen.

Priset har instiftats för att stimulera:

 • Alla de duktiga Reservdelspersoner som finns i branschen
 • Rekryteringen av nya Reservdelspersoner
 • Öka fokus på den höga kompetensen i fordonsbranschen

Jury: 
Joakim Eriksson Bilia, Frank Jennekrans Atoy, Juan Garcia ABR Reservdelar, Bo Lindman Frilanskonsult, Olle Holm Motormagasinet

Vinnare: Gunilla Rubinstein

Gunilla Rubinstein

Att veta vad som finns på hyllorna i kombination med att ge kunderna bästa möjliga support och service ställer höga krav. Att dessutom bemöta alla på ett trevligt sätt och inte dra sig för att återrapportera till kunderna ger bara positiv feedback.

Finalister

Gunilla Rubinstein

Gunilla Rubinstein, Yourex Solna

Gunilla Rubinstein på Yourex i Solna är proffs på försäljning av reservdelar med extremt bra minne. Mycket kunnig inom sitt område och uppskattad av både kunder och arbetskollegor. Hon är en riktig reservdelsspecialist.

Gunilla Rubinstein

Fredrik Albertz, Landrins Bil Lund

Fredrik Albertz på Landrins Bil i Lund har förutom ett proffsigt och kunnigt bemötande, även under många år på ett utmärkt sätt förfinat och justerat lagervolymerna för att balansera servicegraden mot kunderna. En guldklimp som verkar bakom kulisserna.

Gunilla Rubinstein

Iaa Holmstrand, MECA Halmstad

Iaa Holmstrand är reservdelsspecialist på MECA i Halmstad. En medarbetare som visar lojalitet och engagemang. Hon har en glad och positiv inställning, alltid med kunden i fokus. Är högt värderad av medarbetare och kunder.

Årets Lackerare

Vinnaren av Årets Lackerare ska vara välutbildad och erkänt skicklig och som är väl förtrogen med både äldre och nyare teknik. En person med stark färgkänsla och med hög noggrannhet i sitt arbete. Samt som är en bra arbetskamrat och kan vara en förebild i branschen.

Priset har instiftats för att stimulera:

 • Alla de duktiga Lackerare som finns i branschen
 • Rekryteringen av nya Lackerare
 • Öka fokus på den höga kompetensen i fordonsbranschen

Jury: 
Malin Wennman Wennmans Bilplåt, Fredrik Andersson Magno Bilskadecenter, Peter Larsson Lindesbergs Bilskadecenter, Jan Olvenmo MRF, Olle Holm Motormagasinet

Vinnare: Anna Widholm

Anna Widholm

Hårt arbete och stort engagemang i kombination med föredömliga kunskaper har redan inneburit framgångar. Att dessutom kunna fungera som en ambassadör för yrket och inspirera fler att söka sig till branschen är ett stort plus.

Finalister

Anna Widholm

Anna Widholm, Möller Bil i Västerås

Anna Widholm, Möller Bil i Västerås, är en tjej som genom hårt arbete och stort engagemang på kort tid tagit till sig yrket. Hon har stor kunskap och ger alltid 100% för att uppnå högsta kvalitet. Det blev guld i årets Yrkes-SM och Anna är en fin förebild för ungdomar.

Anna Widholm

Tony Lorich, SBC Strängnäs Bilskadecenter

Tony Lorich på SBC Strängnäs Bilskadecenter är en mycket skicklig yrkesman som tar hand om kunderna på bästa sätt. Många klassiska bilar har fått sin lyster och glitter tillbaka hos Tony. Han släpper aldrig ifrån sig något som inte är kanonbra.

Anna Widholm

Tomas ”Totte” Landberg, Möller Bil i Örebro

Tomas ”Totte” Landberg på Möller Bil i Örebro har genom sitt kunnande lockat kunder i många år. Han har blick för att ge kunden det där lilla extra och bilar han lackerat dyker ofta upp som vinnare på bilutställningar.