Årets Innovation

Vinnaren av Årets Innovation ska vara ett företag med en innovation som uppmärksammats och uppskattats av branschen. Något som visat sig vara viktigt för de som arbetar i branschen. Det kan vara antingen en ny produkt till exempel ett nytt verktyg eller en ny tjänst till exempel en användbar app eller ett datorprogram.

Priset har instiftats för att stimulera:

 • Alla de som utvecklar nya produkter och tjänster
 • Öka fokus på nya och användbara produkter och tjänster för branschen

 

Årets Verkstad

Vinnaren av Årets Verkstad ska vara en verkstad som utmärkt sig genom att ha en bredd och kunskap som uppskattas av kunderna. En verkstad som sätter kvalitet på arbetet i främsta rummet och som är duktig på att ta hand om kunderna. Dessutom en verkstad som är välutrustad, med hög kompetens hos personalen och som använder utrustning av hög klass.

Priset har instiftats för att stimulera:

 • Alla de skickliga Verkstäder som finns i branschen
 • Rekryteringen av elever till fordonsutbildning
 • Rekryteringen av ny personal till fordonsverkstäder
 • Öka fokus på den höga kompetensen i fordonsbranschen

Årets Bilsäljare

Vinnaren av Årets Bilsäljare ska vara en person som uppvisar ett exeptionellt resultat, inte bara i antal förmedlade fordon, utan också i sitt uppträdande och sin roll som rådgivare vid köp av fordon. Det ska också vara en person som är en bra representant för sitt företag.

Priset har instiftats för att stimulera:

 • Alla säljare i fordonsbranschen
 • Att visa hur en kompetent säljare kan arbeta
 • Att stimulera intresset för arbeta som bilsäljare

Årets Fordonstekniker

Vinnaren av Årets Fordonstekniker ska vara en välutbildad och erkänt skicklig tekniker som är väl förtrogen med både äldre och nyare teknik. En person som är en bra arbetskamrat och kan vara en förebild i branschen.

Priset har instiftats för att stimulera:

 • Alla de duktiga fordonstekniker som finns i branschen
 • Rekryteringen av nya fordonstekniker
 • Öka fokus på den höga kompetensen i fordonsbranschen

 

Årets Marknadsförare

Vinnaren av Årets marknadsförare ska vara ett företag, ett team eller en person som på ett framgångsrikt sätt skapat mätbar kännedom och spridning av sitt varumärke eller erbjudande till sina kunder. Priset premierar kreativitet, nytänkande, tillvägagångssätt oavsett distributionsform.

Priset har instiftats för att:

 • Stimulera alla som arbetar med marknadsföring
 • Visa på betydelsen av bra marknadsföring
 • Öka rekryteringen till utbildning inom området Årets Produkt eller Tjänst

Årets Ledare

Vinnaren av Årets Ledare ska vara en person som är framträdande i branschen genom sitt ledarskap. En person som visat prov på både känsla och stil för att leda en verksamhet och som har en förmåga att stimulera sin personal. Dessutom en person som är väl förtrogen med branschen och de villkor som gäller. Och som visat hur man genom ett bra ledarskap kan utveckla en verksamhet, stor eller liten. En ledare som kan vara en förebild för andra i branschen.

Priset har instiftats för att stimulera:

 • Alla de duktiga Ledare som finns i branschen
 • Rekryteringen av nya Ledare
 • Öka fokus på hur ett bra ledarskap kan utveckla branschen

 

Årets Skadeverkstad

Vinnaren av Årets Skadeverkstad ska vara en verkstad som utmärkt sig genom att ha en bredd och kunskap som uppskattas av kunderna. En verkstad som sätter kvalitet på arbetet i främsta rummet och som är duktig på att ta hand om kunderna. Dessutom en verkstad som är välutrustad, med hög kompetens hos personalen och som använder utrustning av hög klass.

Priset har instiftats för att stimulera:

 • Alla de skickliga Skadeverkstäder som finns i branschen
 • Rekryteringen av elever till fordonsutbildning
 • Rekryteringen av ny personal till fordonsbranschen
 • Öka fokus på den höga kompetensen i fordonsbranschen

Årets Servicerådgivare

Vinnaren ska vara en Servicerådgivare som arbetar på ett fordonsföretag eller i en butik och som utmärkt sig genom att ha en bredd och kunskap som uppskattas av kunderna. En Servicerådgivare med bred kunskap om fordon och som är duktig på att ta hand om kunderna. Dessutom en person som har hög social kompetens och som är en bra arbetskamra

Priset har instiftats för att stimulera:

 • Alla de skickliga Servicerådgivare som finns i branschen
 • Rekryteringen av nya Servicerådgivare till branschen
 • Öka fokus på den höga kompetensen i fordonsbranschen

 

Årets Hållbarhetsprofil

Vinnaren av Årets Hållbarhetsprofil ska vara en person eller ett företag som i ord och handling visat på en hållbar utveckling.  Med hållbar utveckling menas en utveckling som tillgodoser dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillgodose sina behov. Att arbeta hållbart handlar bland annat om att spara på egna resurser och minska den negativa miljöpåverkan. 

Priset har instiftats för att stimulera:

 • Till ökad hållbarhet i fordonsbranschen
 • Att visa för dagens och kommande generationer
 • att fordonsbranschen tar ANSVAR
 • Att stimulera intresset för ökad hållbarhet

Årets Butik

Vinnaren av Årets Butik ska vara en butik i branschen som utmärkt sig genom att ha en bredd och kunskap som uppskattas av kunderna. En butik som sätter kundservice och kvalitet i främsta rummet och som gör sitt yttersta för att serva kunderna, både privatpersoner och verkstäder. Dessutom en butik med hög kompetens hos personalen.

Priset har instiftats för att stimulera:

 • Alla de skickliga Butiker som finns i branschen
 • Rekryteringen av elever till fordonsutbildning
 • Rekryteringen av ny butikspersonal till fordonsbranschen
 • Öka fokus på den höga kompetensen i fordonsbranschen

Årets Reservdelsperson

Vinnaren i denna kategori, han eller hon, ska vara en erkänt skicklig inom sitt yrkesområde. En person med väldokumenterade kunskaper om reservdelar och tillbehör. Samt som visar initiativförmåga och har lätt för att samarbeta med teamet på en fordonsverkstad. En bra arbetskamrat och en förebild i branschen.

Priset har instiftats för att stimulera:

 • Alla de duktiga Reservdelspersoner som finns i branschen
 • Rekryteringen av nya Reservdelspersoner
 • Öka fokus på den höga kompetensen i fordonsbranschen

Årets Lackerare

Vinnaren av Årets Lackerare ska vara välutbildad och erkänt skicklig och som är väl förtrogen med både äldre och nyare teknik. En person med stark färgkänsla och med hög noggrannhet i sitt arbete. Samt som är en bra arbetskamrat och kan vara en förebild i branschen.

Priset har instiftats för att stimulera:

 • Alla de duktiga Lackerare som finns i branschen
 • Rekryteringen av nya Lackerare
 • Öka fokus på den höga kompetensen i fordonsbranschen